Tréninky přípravek a žáků v červnu

Hráčky a hráči s rokem narození 2010-2007: úterky a čtvrtky od 18:00 do 19:30

Ostatní: čtvrtky od 18:00 do 19:30

Účast je dobrovolná.

Hráč nebo hráčka s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), se nesmí tréninku zúčastnit. Žádáme hráče a hráčky, aby dodržovali pokyny trenérů a hygienická opatření.