Historie klubu

1923 – První zmínka o fotbalovém klubu působícího v Hrochově Týnci se datuje k tomuto roku, pod názvem
SK Hrochův Týnec. Jelikož oddíl neměl vlastní hřiště a tím pádem nemohl aktivně hrát kopanou, rozpadl se.

1930 – Po sedmi letech místní studenti společně s mládeží oprášili myšlenku k znovu vytvoření fotbalového oddílu. Ale ani oni nepřesvědčili místní činitele na městském úřadě k vybudování důstojného stánku na provozování své činnosti. Museli tedy svá utkání hrát na cizích hřištích. V té době patří velký dík sousednímu klubu SK Bořice, který téměř bezplatně propůjčoval Hrochovotýneckým fotbalistům své hřiště, aby mohli odehrát svá utkání.

1931 – Rok, který se nesmazatelným písmem zapsal do historie obou klubů je těžké přesně určit. Podle některých pramenů je to rok 1929, ale spíše to je rok 1931,kdy jsme se spojili s Bořicemi a vznikl tým s názvem, Bořicko-týnecký SK. Hráčský materiál dodal Hrochovotýnecký oddíl a Bořičtí zase zázemí, ale i své sportovce. Název pro obě strany vyhovující, Bořicko-týnecký SK, dohodli sportovci Bořic Alois Sokol, Josef Bílek, František Beneš a bratři Daníčkové za Hrochův Týnec především hráči Karel Hamáček, František Zadrobílek, Stanislav Huňáček a Jan Sokol, který byl také zvolen prvním předsedou sloučených klubů. Klub byl zaregistrován u VŽF

1934 – První mistrovské zápasy

1934 – 1939 – V tomto období se klubu podařilo vyhrát III. a II. třídu VŽF a tím si zajistili fotbalisté SK postup do I.B třídy orlického okrsku. Předsedou v roce 1935 je zvolen pan Jan Kučera. Od roku 1936 pan řídící Ervín Kovář.

1940 – První změna názvu klubu a to na Hrochův Týnec-Bořice.

1941 – 1942 – Jedny z největších úspěchů Bořicko-týnecké kopané. K desetiletému výročí sloučení byl uspořádán pohárový turnaj za účasti špičkových krajských družstev SK Novo Chrudim a SK Slovan Pardubice. Nutno podotknout že místní fotbalisté tento turnaj vyhráli po vítězstvích nad SK Novo 6:4 a SK Slovan 2:0.

1942 – 1947– O této době se nepodařilo získat bližší informace, ale podle pozdějších zápisků došlo k opětovnému přejmenování klubu na S.K. Bořicko-týnecký.

1947 – První zápis z valné hromady v tomto roce,16.2.1947 částečně objasňuje nedostatek informací z minulých let, a to ztrátou knihy zápisů.Čestným předsedou zvolen pan Ervín Kovář , dále pak pro rok 1947 pan Antonín Slepička.

1948 – Zlomové datum nejen pro národ, ale i pro naše sportovce. Jelikož se jedná o poslední rok společného působení obou klubů je dobré si připomenout co tomu předcházelo. Je to protokol sepsaný na valné hromadě ze dne 30.5.1948 konané v hostinci kol. Krátkého o 1/2 deváté dopoledne. Schůzi zahájil předseda pro rok 1948 pan Kincler František.
Původně měla býti valná hromada hlášena na Okresní národní výbor. Hlášenka přišla opožděně a tudíž také nebyla povolena. Kolega ředitel Kovář podal zprávu o sloučení klubů pod sokol ale hřiště stále zůstane sport. Klubu Bořice. Kolega Daníček navrhl, abychom se kamarádsky rozešli. Tím vznikly samostatné oddíly Bořic a Hrochova Týnce.Do nové sezóny 1948/1949 jsme nastoupili pod názvem Sokol Hrochův Týnec ,odbor kopaná, a to do Orlické IV. třídy.

1949 – 18.2.1949 se konala  výborová schůze. Na ní byla navrhnuta sestava mužstva : Dolejší , Slavík, Kyšperka J. , Michalec Jiří, Michalec Jaroslav, Pravda, Kyšperka B., Sládek, Zlevor, Linek, Sotona, Bouška, Mikan, Novotný, Hamáček, Šmejda J., Straka, Dušek, Chyba.
Na  6.3.1949 byla svolána valná hromada.